- KIENINGER -


Tomek
Zegar wiszący o wymiarach 91x34x17cm wykonany z drewna litego.
Mechanizm wagowo – sprężynowy, kwadransowy, napęd zegara wagowy- 4 kg. Bicie godzin i kurantów napędzane naciągiem sprężynowym. Wybija trzy rodzaje kurantów ( kwadransów) Westminster, St. Michael i Whittington. Tarcza zegarowa o średnicy 18cm z sekundnikiem. Mechanizm zegarowy cechowany jest znakami firmowymi i kolejnym numerem fabrycznym niemieckiej firmy „Kieninger”. Posiada automatyczny wyłącznik bicia nocnego od godziny 22.00 do 7.15 oraz wyłącznik bicia kurantów. Okres gwarancji 3 lata .
Cena zegara dla odbiorców indiwidualnych ustalana jest po uzgodnieniu rodzaju mechanizmu,drewna i kolorystyki
tomek

Kamil
Zegar wiszący o wymiarach 92x38x25 cm, wykonany z drewna litego i szkała. Mechanizm wagowo – sprężynowy, kwadransowy, napęd zegara wagowy- 4 kg. Bicie godzin i kurantów napędzane naciągiem sprężynowym. Wybija trzy rodzaje kurantów ( kwadransów) Westminster, St. Michael i Whittington. Tarcza zegarowa o średnicy 18cm z sekundnikiem. Mechanizm zegarowy cechowany jest znakami firmowymi i kolejnym numerem fabrycznym niemieckiej firmy „Kieninger”. Posiada automatyczny wyłącznik bicia nocnego od godziny 22.00 do 7.15 oraz wyłącznik bicia kurantów. Okres gwarancji 3 lata .
Cena zegara dla odbiorców indiwidualnych ustalana jest po uzgodnieniu rodzaju mechanizmu,drewna i kolorystyki
kamil

Błażej II
Zegar wiszący o wymiarach 135x38x18cm Wykonany wykonany z drewna litego, bogato zdobiony tłoczeniami, kopia zegara ściennego, z XIX wieku niemieckiej firmy „Gustaw Becker”
Mechanizm wagowo - sprężynowy, kwadransowy, napęd zegara wagowy 4 kg. Bicie godzin i kurantów napędzane naciągiem sprężynowym. Wygrywa trzy rodzaje kurantów: Westminster, St. Michael, Whittington. Tarcza zegarowa o średnicy 18cm Mechanizm zegarowy cechowany jest znakami firmowymi i kolejnym numerem fabrycznym niemieckiej firmy „Kieninger” Posiada automatyczny wyłącznik bicia nocnego od godziny 22.00 do 7.15 oraz manualny wyłącznik bicia kurantów. Okres gwarancji 5 lat.
Cena zegara dla odbiorców indiwidualnych ustalana jest po uzgodnieniu rodzaju mechanizmu,drewna i kolorystyki


blazej


Bartek
Zegar wiszący o wymiarach 86x44x21cm wykonany z drewna litego, bogato zdobiony ręcznie dłutowanymi rzeźbami i ornamentami.
Mechanizm wagowy typu „Bim-Bom” niemieckiej firmy Kieninger. Posiada wyłącznik bicia manualny tarcza zegarowa o średnicy 18 cm. Cechowany znakami firmowymi i kolejnym numerem fabrycznym.
Cena zegara dla odbiorców indiwidualnych ustalana jest po uzgodnieniu rodzaju mechanizmu,drewna i kolorystyki

bartek